jQuery Slider


 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LONG AN
Địa chỉ: Số 250 Hùng Vương, Phường 4, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (0272) 366 7777, Website: www.lawaco.com.vn

 

Email: info@lawaco.com.vn

LỊCH SỬ DÙNG NƯỚC 4 THÁNG GẦN NHẤT              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG TIN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
LỊCH GHI CHỈ SỐ NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
THÔNG BÁO CÚP NƯỚC NHÀ BẠN              
Vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng để được xem thông tin này
CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC              
KHẮC PHỤC VÀ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG THẤT THOÁT NƯỚC SAU ĐỒNG HỒ
Trong thời gian qua Phòng DVKH đã nhận được nhiều thông tin của khách hàng sử dụng nước báo tình trạng đồng hồ nước chạy không chính xác. Kết quả kiểm tra cho thấy sự phản ảnh của khách hàng chưa chính xác. Nguyên nhân chủ yếu là khách hàng ít quan tâm đến việc kiểm tra hệ thống ống nước phía sau đồng hồ của mình; .Để giúp đỡ khách hàng có sự hiểu biết đúng đắn, tránh hậu quả thiệt hại về kinh tế Phòng DVKH khuyến cáo khách hàng một số điều như sau:.
CHỈ DẪN CHO NGƯỜI DÙNG NƯỚC