jQuery Slider
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Thông báo về việc thanh toán tiền nước qua hệ thống các Ngân hàng
Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng sử dụng nước máy có nhiều hình thức thanh toán. Công Ty Cổ Phần Cấ...
Xem thêm
Phương thức thanh toán
Thu tiền mặt, chuyển khoản, dịch vụ nhờ thu....
Xem thêm