jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH 2016


“Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An sản xuất”
 
Căn cứ Quyết định số: 173/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của UBND Tỉnh Long An, về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An sản xuất;
Nay công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu lượng nước tiêu thụ kỳ 2 năm 2016, giá nước được điều chỉnh như sau:
1. Sinh hoạt các hộ dân cư: 6.900 đồng/m3;
2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng: 7.630 đồng/m3;
3. Hoạt động sản xuất vật chất: 9.350 đồng/m3;
4. Kinh doanh dịch vụ: 9.350 đồng/m3.
(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).
Trân trọng thông báo./.