jQuery Slider
THÔNG TIN GIÁ BÁN NƯỚC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH 2018

“Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần cấp thoát nước Long An sản xuất”
 
Căn cứ Quyết định số: 513/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của UBND Tỉnh Long An, về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An sản xuất;
Nay công ty cổ phần Cấp thoát nước Long An trân trọng thông báo đến toàn thể Quý khách hàng có sử dụng nước do Công ty cung cấp: kể từ kỳ ghi thu lượng nước tiêu thụ kỳ 3 năm 2018, giá nước được điều chỉnh như sau:
1. Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư (bán trực tiếp): 7.200 đồng/m3;
2. Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư (bán qua đồng hồ tổng): 6.600 đồng/m3; 
3. Nước dùng cho cơ quan hành chính, và cho các hoạt động phục vụ mục đích công cộng, các đơn vị sự nghiệp: 8.270 đồng/m3;
4. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán trực tiếp): 10.000 đồng/m3;
5. Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất (bán qua Đồng hồ tổng): 9.400 đồng/m3.
6. Nước dùng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ: 10.000 đồng/m3 
(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt).
Trân trọng thông báo./.