jQuery Slider
THỦ TỤC HỢP ĐỒNG MB NƯỚC SINH HOẠT

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng nước và lắp đồng hồ.


Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước của Công Ty, vui lòng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

1. Đối với hộ gia đình:

   - Giấy đề nghị cung cấp nước máy (theo mẫu của Công ty);

   - 01 bản sao hộ khẩu. (Nếu nhà chưa có hộ khẩu thì nộp 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có xác nhận số nhà của công an phường, xã, không cần công chứng);

   - 01 sơ đồ vị trí nhà.

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan:

   - Giấy đề nghị cung cấp nước máy (theo mẫu của Công ty);

   - 01 sơ đồ vị trí trụ sở cơ quan/ DN;

   - 01 bản sao giấy phép kinh doanh;

   - 01 bản sao giấy CNĐK thuế.

   (Không cần công chứng)

Ghí chú:

- Nếu nhà ở cách xa đường ống cấp nước của Công ty thì phải nộp thêm 01 giấy thỏa thuận xin gởi đồng hồ, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của Công ty).

- Trường hợp sử dụng chung đường ống nước sẵn có của nhà kế bên thì nộp thêm 01 giấy thỏa thuận sử dụng chung đường ống dẫn nước, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của Công ty).