jQuery Slider
THỦ TỤC HỢP ĐỒNG MB NƯỚC SINH HOẠT

Hướng dẫn thủ tục đăng ký sử dụng nước và lắp đồng hồ.


Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng nước của Công Ty, vui lòng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sau:

1. Đối với hộ gia đình:

- Giấy đề nghị cung cấp nước máy (theo mẫu của Công ty)

Hồ sơ đính kèm:

- 01 bản sao căn cước công dân/CMND/Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên đề nghị cung cấp nước;

- 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ): hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; hoặc Hợp đồng mua bán nhà (Trường hợp mua nhà dự án/ khu dân cư);

- Đơn xác nhận số nhà hoặc số nhà tạm của cơ quan có thẩm quyền.

*Ghi chú:
+ Trường hợp người đề nghị cung cấp nước không có tên trên GCN QSDĐ thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan:

   - Giấy đề nghị cung cấp nước máy (theo mẫu của Công ty);

   Hồ sơ đính kèm:

- 01 bản sao căn cước công dân/CMND/Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của người đại diện theo pháp luật;

- 01 bản sao giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

- 01 bản sao hợp đồng thuê đất/ thuê nhà;

- 01 bản sao GCN QSDĐ/GCN quyền sở hữu nhà ở;

- Hợp đồng thi công/ Quyết định trúng thầu (đối với công trình, dự án,…).

Ghí chú:

- Nếu nhà ở cách xa đường ống cấp nước của Công ty thì phải nộp thêm 01 giấy thỏa thuận xin gởi đồng hồ, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của Công ty).

- Trường hợp sử dụng chung đường ống nước sẵn có của nhà kế bên thì nộp thêm 01 giấy thỏa thuận sử dụng chung đường ống dẫn nước, có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu của Công ty).