jQuery Slider
ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT MỚI - NÂNG, DI DỜI ĐỒNG HỒ NƯỚC
 
Những mục có dấu là bắt buộc phải nhập
Thủ tục
Loại hình yêu cầu

Chi nhánh (Khu vực)
Quận(huyện)(*)
Phường(xã)(*)
Tên khách hàng (*)
Số nhà (*)
Đường phố (*)
Email
Số điện thoại (*)
Nội dung yêu cầu
Khách hàng có thể tải mẫu đơn dưới đây để điền thông tin:
  • Mẫu đề nghị lắp đặt mới - nâng, di dời đồng hồ nước